Pravila nagradne igre Navijaška liga

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre Navijaška liga

Pravila nagradne igre Navijaška liga
Pravila veljajo za spletno mesto www.navijaskacona.si
 
 
1. Splošno
Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije (v nadaljevanju NZS).
Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade organizator pa izvede nagradno igro, kakor določeno v besedilu teh pravil iger.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile starost 16 let. Osebe, ki so mlajše od 16 let, morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopi posameznik oziroma registriran uporabnik, ki izvede postopek registracije na www.navijaskacona.si .
 

Posameznik se na spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna.
 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom blaga ali storitev, sodelovanje v nagradni igri je za uporabnika brezplačno.
 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: 

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

Vsak posameznik lahko k posamezni igri znotraj iste tekme pristopi le enkrat. Nagradna igra se izvaja ob vsakokratnem tekmovanju izbranega kluba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati:

 1. osebe, ki so zaposlene pri nogometnih klubih, katerih ekipe igrajo v Prvi ligi Telemach (1. SNL) v tekmovalni sezoni 2022/23, ali zanje opravljajo delo ali storitve na kakršnikoli drugi pravni podlagi, 
 2. osebe, ki so zaposlene pri NZS ali zanjo opravljajo delo ali storitve na kakršnikoli drugi pravni podlagi, 
 3. osebe, ki so zaposlene pri izvajalcih ali podizvajalcih, ki za NZS opravljajo storitve v zvezi s spletnim mestom www.navijaskacona.si ali zanje opravljajo delo ali storitve na kakršnikoli drugi pravni podlagi. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so z osebo iz prejšnjega odstavka v razmerju zakonca, osebe, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti. 

3. Potek  in način sodelovanja  v nagradni igri Navijaške lige
Uporabnik začne sodelovati v nagradni igri z dnem opravljene registracije na spletni strani www.navijaskacona.si.
Nagradna igra se zaključi po zaključku zadnje tekme v sezoni 2022/23, odigrane v Prvi ligi Telemach.
Nagradne igre v okviru tekmovanja Navijaška liga  se izvedejo  z registracijo in s prijavo (z uporabniškim imenom in geslom) na spletnem mestu  www.navijaskacona.si in postopki ter pravili posamezne igre.
Uporabniki se potegujejo za nagrade v svojem imenu in za nogometni klub, ki so ga izbrali ob registraciji.

4. Igre (aktivnosti)  – v okviru Navijaške lige

4.1   Pravila igre »Napovej enajsterico«
Enajsterico lahko posameznik napove za vsak klub, ki igra v Prvi ligi Telemach. Izbira preliminarno definirane igralne formacije. V drugem koraku posameznik izbere igralca za posamezno igralno mesto. Za sodelovanje prejme 1 točko, za zmagovalno napoved dodanih 20 točk. Zmagovalna napoved pomeni, da je posameznik izbral identično začetno enajsterico, kot je uradna začetna enajsterica tekme. Pri tem ni pomembno, na katero igralno mesto uporabnik postavil posameznega igralca.
Enajsterico posameznik lahko napove do 75 min pred posamezno tekmo.
Rezultat je znan po zaključenem roku za oddajo napovedi oziroma najkasneje do začetka tekme.

Napoved enajsterice prinaša točke samo posamezniku.

4.2  Pravila igra »Napovej rezultat«
Rezultat lahko posameznik napove za vse tekme v Prvi ligi Telemach. V vnosna polja vpiše napovedano število golov za domači in gostujoči klub. Za sodelovanje prejme 1 točko, za zmagovalno napoved prejme dodatnih 20 točk. Zmagovalna napoved pomeni, da je posameznik napovedal enak rezultat, s katerim se je zaključila tekma.
Napoved zmagovalca lahko posameznik napove do začetka tekme.
Rezultat je znan takoj po zaključeni tekmi oziroma najkasneje 30 minut po zaključku tekme.

Napovej rezultat prinaša točke posamezniku in klubu, ki ga je posameznik izbral ob registraciji.

4.3. Pravila igre »Povabi prijatelja«
Registrirani uporabnik lahko s klikom na gumb »Povabi prijatelja« vnese v vnosno polje sporočila e-naslove prijateljev, na katere Navijaška cona pošlje avtomatizirano sporočilo. Registrirani uporabnik prejme 1 točko ob kliku prijatelja na aktivacijski link in dodatnih 20 točk ob uspešno zaključeni registraciji.

Povabi prijatelja prinaša točke posamezniku in klubu, ki ga je posameznik izbral ob registraciji.

4.4. Pravila igre »Napovej menjavo«
Menjave igralcev lahko posameznik napoveduje za vse tekme v Prvi ligi Telemach. Iz enajsterice, ki jo je izbral trener, izbere igralca, za katerega predlaga menjavo in igralca, ki ga bo zamenjal. Opravi lahko do 5 menjav. 
Zmagovalna napoved pomeni, da je posameznik izbral enake menjave, kot so bile opravljene na tekmi.

Posameznik lahko menjave igralcev napove med trajanjem tekme.
Za sodelovanje prejme 1 točko, za vsako pravilno napovedano menjavo, ki je napovedana preden je menjava na tekmi dejansko napovedana in izvedena, prejme dodatnih +20 točk.

Napovej menjavo prinaša točke posamezniku in klubu, ki ga je posameznik izbral ob registraciji.

4.5. Pravila igre »Virtualni stadion«
Posameznik lahko z osvojenimi točkami kupi enega ali več sedežev le za tekme, na katerih igra klub, ki ga je izbral v registraciji.
Posameznik izbere sedež v eni izmed 3 con (Cona A, Cona B, Cona C).
Izbor v posamezni coni pomeni, da je s tem zakupil na izbrano opcijo enega ali več sedežev.
· Cona A - 1 sedež je enakovreden 3 navijačem (-20 točk)
· Cona B - 1 sedež je enakovreden 2 navijačema (-10 točk)
· Cona C - 1 sedež je enakovreden 1 navijaču (brezplačno)

Sedež ali več sedežev na stadionu posameznik kupuje oziroma plačuje z že osvojenimi točkami.

Posameznik, ki nima dovolj točk na voljo, izbere sedež v coni C, ki je brezplačna.

Vplačane točke se odbijejo navijaču takoj ob nakupu plačljivega sedeža.

Po končani tekmi se vse točke, ki so bile vplačane s strani posameznikov obeh klubov, v celoti pripišejo klubu, ki je zasedel več sedišč.

4.6. Pravila igre »Kviz«
Posameznik prejme za sodelovanje v kvizu 1 točko. Za vsak pravilen odgovor prejme dodatnih 20 točk.

Kviz prinaša točke posamezniku in klubu, ki ga je posameznik izbral ob registraciji.

4.7. Deljenje vsebin
Posameznik lahko deli vsebino iz Navijaške cone na socialna omrežje. Za vsako delitev prejme 10 točk. 

Deljenje vsebin prinaša točke samo posamezniku.

5. TOČKOVANJE
5.1 Točkovanje aktivnosti posameznika 

Točkovanje posameznika je prikazano v tabeli: 

 

Igrifikacija

Sodelovanje

Pravilna napoved ali odgovor

 

točke

točke

Napovej enajsterico

1

20

Napovej zmagovalca

1

20

Povabi prijatelja

Prijatelj klikne na registracijski link: 1 točka

Prijatelj se uspešno registrira: 20 točk 

Napovej menjavo

1

20

Kviz

1

20

Deljenje vsebin

10

 


5.2 Točkovanje klubov
 

Točke posameznikov se pripišejo nogometnim klubom, ki so jih posamezniki izbrali ob registraciji pri naslednji igrah:

 • Napovej zmagovalca,
 • Povabi prijatelja,
 • Napovej menjavo,
 • Kviz, 
 • Virtualni stadion.

Preračun točk posameznika – navijača se izvede  preko formule moderirane vrednosti.                       
Ključnika pri preračunu točk sta: 

 • velikost stadiona                              
 • končne točke v nagradni igri                                        

Formula:                             
vklub = log(yklub)/zklub                                
Spremenljivke:                   

 • vklub = Moderirana vrednost x1000000                                     
 • yklub = Končno število točk, ki jih bodo navijači zbrali za posamezen klub                 
 • zklub = utež glede na kapaciteto stadiona posameznega kluba      

Uteži glede na kapaciteto stadiona: 

 • 0- 3000                              100       
 • 3000- 6000                        105       
 • 6000- 9000                        110       
 • 9000- naprej                      115

Klubi

Velikost stadiona (kapaciteta)

Utež glede na kapaciteto stadiona

Mura

4526

105

Maribor

11833

115

Olimpija Ljubljana

15507

115

Domžale

2239

100

Bravo

2246

100

CB24 Tabor Sežana

1520

100

Celje

13059

115

ND Gorica

2998

100

Koper

4048

105

Radomlje

2239

100


                                   
6. Status posameznika – navijača
Posameznik navijač s zbiranjem točk  prejme tudi status navijača.
Mejne vrednosti, ki določajo posamezni status so: 

Novinec

do 1000 točk

Radovednež

od 1001 do 2500 točk

Sledilec

od 2501 do 5000 točk

Ultra

od 5001 točk

   

7. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.


8. Nagrade posameznikom

Nagradni sklad za navijače ob začetku tekmovalne sezone 2022/23 še ni določen. Organizator bo nagrade razpisal v najkrajšem možnem času in o tem obvestil uporabnike preko vzpostavljenih komunikacijskih kanalov.

9. PODELITEV NAGRAD, OBVEŠČANJE PREVZEM NAGRADE IN DAVKI

9.1 Podelitev nagrad posameznikom
Podelitev nagrad bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku sezone tekmovanja v 1. ligi Telemach na sedežu organizatorja ali so-organizatorja.

 9.2 Obveščanje nagrajencev posameznikov
Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani www.navijaskacona.si
S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru osvojene nagrade organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in IG in ga ob tem tudi označi (»tag«), če ima uporabnik Facebook oziroma IG uporabniški profil.
Udeleženec nagradne igre soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po razglasitvi zmagovalcev / prejemnikov nagrad.

9.3 Prevzem nagrad s strani posameznika
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook oziroma Instagram Profila.
Dobitki v nagradnih igrah so obdavčeni kot drugi dohodki, vendar le, če njihova vrednost presega 42 EUR v skladu z Zakonom o dohodnini. Če bo vrednost presegla ta znesek, so dobitniki nagrade s sprejemom nagrade organizatorju dolžni sporočiti osebne podatke, ki so potrebni zaradi izpolnitve davčnih obveznosti: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če dobitnik nagrade v roku 7 dni od poziva ne bo želel sporočiti zahtevanih osebnih podatkov, potrebnih za izpolnitev davčnih obveznosti, se mu nagrada ne more izročiti in bo organizator za dobitnika nagrade razglasil naslednjega najboljšega igralca.
Organizator bo nagrado, ki presega vrednost 42 EUR obrutil in od obrutenega zneska odtegnil in plačal akontacijo davka po predpisani stopnji. Obrutena vrednost nagrade, ki presega vrednost 42 EUR, se bo dobitniku nagrade vštevala v davčno osnovo, zato je nagrajenec zavezanec za plačilo dohodnine.

10. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani www.navijaskacona.si  
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: media@nzs.si
Organizator si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh pravil igre.

Pravila nagradne igre Navijaška liga se uporabljajo za tekmovalno sezono 2023/24 in stopijo v veljavo 15. 7. 2023. Ta pravila nadomeščajo prejšnja pravila nagradne igre Navijaška liga za prejšnjo sezono.