Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji spletnega mesta

UVODNE DOLOČBE IN DEFINICIJE
Splošni pogoji spletnega mesta www.navijaskacona.si (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) opredeljujejo vsebino pogodbenega razmerja med uporabnikom in NZS. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, registrirane, in neregistrirane. Splošni pogoji veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na portalu. 
 
 
Nosilec spletnega mesta ali NZS je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40A, Kranj, matična št. 5008239000, davčna št. 32562888 (v nadaljevanju tudi NZS).
Posebna pravila so pravila spletne igre Prva navijaška liga, ki so objavljena za vsako različico igre posebej.
Navijaška liga je igra, ki sledi konceptu igrifikacije, v kateri sodelujejo registrirani uporabniki s svojimi izbori in napovedmi v zvezi z nogometnimi tekmovanji, rezultati igre pa so odvisni od realnega poteka uradnih nogometnih tekem.
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki se je registriral v skladu s točko 3.2. splošnih pogojev.
Spletno mesto je spletno mesto www.navijaskacona.si 
Splošni pogoji so ti Splošni pogoji spletnega mesta www.navijaskacona.si
Uporabnik je vsak obiskovalec spletnega mesta, ki je registriran ali neregistriran, razen če je v teh ali drugih pogojih določeno drugače.
 
1. SPLOŠNO O SPLETNEM MESTU
Spletno mesto na enem mestu združuje vsebinske, medijske in nogometne vsebine, kar zajema članke, novice, video posnetke, galerije, story-je, nogometne klubske vsebine, statistike 1. nogometne lige in druge vsebine.

Za registrirane uporabnike spletno mesto ponuja možnost uporabe spletne igre Prva navijaška liga, ki ponuja igrifikacijo. V Prvi navijaški ligi sodelujejo registrirani uporabniki, ki s svojimi izbori in napovedmi v zvezi z nogometnimi tekmovanji zbirajo točke in tekmujejo med sabo, točke pa zbirajo tudi za izbrane nogometne klube.

Pravila sodelovanja v igri Prva navijaška liga, nagrade, upravičence nagrad in ostale pogoje določajo Posebna pravila, ki so za vsako različico igre in za vsako tekmovalno leto objavljena posebej. Posebna pravila bodo objavljena pred začetkom delovanja vsakokratne različice igre. 

2. UPORABA SPLETNEGA MESTA
Uporabnik lahko uporablja vsebine Spletnega mesta le v zasebne namene, v skladu s Splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi. 
Vsebina Spletnega mesta zajema elemente, kot so tekst, logotipi, grafike, gumbi, multimedijske vsebine, programska oprema, izvorna  koda in druge vsebine, ki pripadajo NZS in uživajo pravno varstvo v skladu s pravom intelektualne lastnine.  
Informacije in gradiva, ki so prikazani na tem spletnem mestu, lahko uporabniki delijo preko elektronske pošte in socialnih omrežij pod pogojem, da je pred povezavo naveden vir navijaskacona.si in pod pogojem, da se taka objava na zahtevo NZS kadarkoli odstrani. Uporabniki ne smejo spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeni sta nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja.

3. STORITEV DIGITALNE PLATFORME SPLETNEGA MESTA 

3.1. Splošno
Splošni pogoji uporabniškega razmerja opredeljujejo pogoje sklenitve, trajanja in prekinitve. 
Vsebine na spletnem mestu se lahko spreminjajo in nadgrajujejo, pri čemer bo registrirani uporabnik redno spremljal tiste vsebine, ki jih je označil v svojem uporabniškem profilu.

3.2. Registracija na spletnem mestu
Registrirani uporabnik je posameznik, ki izpolni registracijski obrazec, potrdi registracijo na svojem e-naslovu in potrdi splošne pogoje. Ob oddaji izpolnjenega registracijskega obrazca uporabnik prejme avtomatizirano e-sporočilo z obvestilom, da je bila zahteva za registracijo uspešno oddana in informacijami o nadaljnjem poteku procesa registracije. 
Uporabnik z registracijo potrjuje, da je star najmanj 16 let. 
Registracijska zahteva je avtomatsko odobrena, avtomatizirano sporočilo vsebuje povezavo, ki uporabnika preusmeri na spletno stran za vnos prijavnih podatkov (e-mail in geslo).
Po uspešni prijavi v spletno stran uporabnika preusmeri na vstopno stran po prijavi.
Prenos uporabniških imen in gesel na druge osebe ni dovoljen.

3.3. Trajanje uporabniškega razmerja in odpoved
Razmerje Registriranega uporabnika začne teči od dneva registracije in traja do odpovedi.
Odpoved razmerja Registriranega uporabnika se pošlje po elektronski pošti na naslov Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj ali media@nzs.si .

3.4.    Tehnična in vsebinska podpora
NZS zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na kontaktih, objavljenih na spletni strani www.navijaskacona.si/podpora

3.5. Dostopnost portala spletnega mesta www.navijaskacona.si
NZS vzdržuje digitalno platformo tako, da je dostopna praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu. Dostop do digitalne platforme je lahko začasno omejen ali onemogočen v primeru vzdrževanja, nadgradenj, tehničnih težav ali višje sile.

3.6. Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
Uporabnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le registrirani uporabnik.
Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, tem nemudoma obvestiti NZS.
V primeru zlorabe uporabniškega profila ima NZS pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do spletnega mesta.

3.7. Sodelovanje v  navijaški ligi
V spletni igri Prva navijaška cona lahko sodelujejo le Registrirani uporabniki v skladu s Posebnimi pravili, ki bodo urejala pravila vsakokratne igre, kot so:
-    Napovej enajsterico,
-    Napovej rezultat,
-     Povabi prijatelja
-    Sodeluj v kvizu,
-    Napovej menjavo,
-       Virtuani stadion
-       Deljenje vsebin
Dobitki v nagradnih igrah, kot bodo opredeljene v Posebnih pravilih, so obdavčeni kot drugi dohodki, vendar le, če njihova vrednost presega 42 EUR. Če bo vrednost presegla ta znesek, so dobitniki nagrade  s sprejemom nagrade NZS sporočiti osebne podatke, ki so potrebni zaradi izpolnitve davčnih obveznosti. 

3.8. Financiranje naših storitev
Uporabniku za uporabo naših storitev ni treba ničesar plačati. NZS je kot krovna nogometna zveza ustvarila Spletno mesto z namenom promocije nogometa. 
Z uporabo Spletnega mesta pa soglašate, da vam lahko na Spletnem mestu prikazujemo oglase, za katere nam plačajo oglaševalci, s čimer krijemo določene stroške postavitve in upravljanja Spletnega mesta. 

4. ODGOVORNOST ZA GRADIVA IN PODATKE KLUBOV IN UPORABNIKOV
Uporabniki lahko pošiljajo informacije na Spletno mesto. Pri posredovanju informacij je uporabnik dolžan upoštevati vso zakonodajo. Uporabnik je odgovoren, da s posredovanjem informacij in drugih stvaritev, ki jih posreduje na Spletno mesto, ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih. 
Če uporabnik krši pravila iz prejšnjega odstavka, lahko NZS od uporabnika zahteva povračilo škode, Registriranemu uporabniku pa lahko ukine uporabniški profil.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno. NZS se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in veljavnih zakonov.
Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov na povezavi: https://www.nzs.si/Varstvo_podatkov
kjer je obrazloženo, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.  
Uporabnik je dolžan NZS posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki in NZS obvestiti o spremembi svojih podatkov. 
Upravljavec osebnih podatkov je Nogometna zveza Slovenije (v nadaljevanju: NZS).

6. UPORABA PIŠKOTKOV
Spletno mesto za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev uporablja piškotke. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene. Informacije o piškotkih so na voljo v okviru Spletnega mesta.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
NZS se bo po svojih najboljših močeh trudila za ažurnost in pravilnost podatkov in za najboljše možno delovanje Spletnega mesta, vendar ne jamči za pravilnost vsebine in za nemoteno delovanje Spletnega mesta. 
Uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. NZS ne odgovarja za škodo, ki nastane uporabniku zaradi uporabe Spletnega mesta.

8. REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV IN UPORABA PRAVA 
Uporabnik in NZS se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. 
Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani, razen če bi bilo za posamezni primer s predpisi določena drugačna izključna pristojnost. 
NZS ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 
Splošni pogoji so podvrženi uporabi slovenskega prava. 

9. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na Spletnem mestu. 

Veljavnost splošnih pogojev: 6.8.2021